Κατασκευή βιομηχανικών μονάδων τροφίμων

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΙΝ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΚΛΑΔΟΥ .