Συντήρηση Εγκαταστάσεων

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ .