Κατασκευή δεξαμενής

Περιγραφή

Κατασκευή δεξαμενής 50 m3 , σωληνώσεών και μονώσεων στην συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην κλινική ΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε.

Λεπτομέρειες

Έτος Κατασκευής: 2015
Προϋπολογισμός: 40.000,00 €