ανακατασκευή του Κτιρίου του Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης

Περιγραφή

Στελέχη της εταιρίας μας συμμετείχαν στο μεγαλύτερο μέρος ανακατασκευής του Κτιρίου του Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ».
Κατασκευάσαμε δε επεκτασείς-ανακαινίσεις-τροποποιήσεις των Καταστημάτων Αφορολόγητων είδών Κ.Α.Ε.